یادتیم و متن استعلام از برخی مراجع

  • یادتیم: شکّى نیست که نیابت در زیارت یا اهداى ثواب چه براى انسان زنده و چه اموات و گذشتگان مستحب است و ثوابش به «منوب عنه» (کسى که زائر محترم به نیابت او زیارت مى کند) مى رسد و به یقین نائب هم از آن بهره مند مى گردد، و روایات متعدّدى بر آن دلالت دارد.( برگرفته از مکارم )
  • با توجه به سوالات در ارتباط با چگونگی بهره مندی سفارش دهنده خدمات از مزایا و نتایج زیارت نیابتی، متن سوال از برخی مراجع اعظام در ذیل، تقدیم حضور شما همراهان  می گردد.

ایتفتا یادتیم