• خیرات از طریق یادتیم

  • یادتیم:دادن خیرات یکی از اصلی ترین کارهایی که ما بازمانده ها، برای از دست رفتگانمون انجام میدیم.
  • باور ماها اینه و خیلی از نوشته ها و نقل قول های گذشته هم تایید میکنه که ثواب انجامش میرسه به روح کسی که آسمونی شده.
  • همچنین انجامش یه آرامش درونی برای خیرات دهنده ایجاد میکنه که برای خیلی از ماها شاید مهمتر باشه.
  • خیرات میتونه هر چیزی باشه، ولی یادتیم سعی کرده هر خیراتی که مرسوم تره رو مهیا کنه.
  • خرما، حلوا، شکلات، آبمیوه، کیک و کلوچه و میوه از جمله موارد ذکر شده هستند.
  • تو مراحل انتخاب خیرات، میتونید تعداد هر انتخاب رو تعیین و یا در انتها (سبد سفارش) کم و زیاد یا حذفشون کنید.
  • خیرات انتخابی شما توسط یادتیم، در اطراف آرامگاه آسمونی تون در مراکز عمومی مثل آموزشی یا درمانی پخش میشه.
  • البته شما هم میتونید در قسمت توضیحات محل مورد نظر خودتون رو اعلام کنید.