یادتیم و سفارش سنگ مزار

  • یادتیم: سنگ مزار یا سنگ قبر، سنگی است که آن را برای یادبود کسانی که درگذشته‌اند؛ بر روی یا بالای مزار می‌گذارند.
  • در ایران سنگ مزار را به فرم خوابیده بر روی مزار می‌گذارند اما در کشورهای فرنگی و همچنین ایران در گذشته‌ای نزدیک، سنگ مزار به فرم ایستاده بالای مزار جای دارد.
  • در گذشته معمولاً از سنگی کوچک و بدون کنده کاری بر بالای قبر برای مشخص ساختن تنها محل دفن استفاده می‌شد. اما به مرور بر روی سنگ قبر نام و نام خانوادگی فرد فوت شده نیز حک می‌گردید. در حال حاضر بر روی سنگ قبر اطلاعات، نوشته و عکس‌های مختلفی حک می‌شود. این امر باعث شده تا به مرور ابعاد سنگ قبر بزرگتر شود.( بر گرفته از ویکی پدیا )
  • این بخش از خدمات یادتیم به زودی راه اندازی می گردد.
  • خدماتی همچون سفارش سنگ مزار، تعویض سنگ مزار، انتخاب متن نوشته روی مزار و مواردی نظیر آن.