• خواندن دعا و قرآن توسط یادتیم

  • یادتیم: خواندن دعا و قرآن از مهمترین و اصلی ترین کارهایی هست که همه جا توصیه به انجامش شده است. خواندن دعا و قرآن باعث آرامش روح آسمونیه درگذشته میشه.  یکی از مواردی که بدون نیاز به سفارش، انجام خواهیم داد، خواندن فاتحه و سوره قدر بر سر آرامگاه آسمونیتون خواهد بود.  همچنین غبار روبی و شستشوی سنگ آرامگاه از کارهای بدون نیاز به سفارش خواهد بود که به شکل مناسب انجام خواهد داد.
    البته شما میتونید از خدمات متنوعی که تو این بخش برای انتخاب توسط شما قرار دادیم هم بهره ببرید.
  • خوندن قرآن و دعای انتخابی به مدت زمان مشخص توسط افراد دارای تخصص
  • غبار روبی و شستشوی سنگ آرامگاه به وسیله گلاب
  • انجام کلیه خدمات به صورت دوره ای و غیره