فرم تماس با ما

شما می توانید شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید
  • موضوع
  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • پیام
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

اطلاعات تماس

جهت برقراری تماس با  یادتیم می توانید از فرم و یا اطلاعات تماس قرار داده شده استفاده نمایید.

  • http://www.yadetim.ir
  • info@yadetim.ir
  • http://www.instagram/yadetim
  • 02166082325
  • تهران خیابان ازادی خیابان حبیب الهی کوچه فرحناز پلاک13